View Full Version
Selasa, 09 Apr 2013

Daulah Islam Irak & Jabhah An-Nushrah Melebur "Daulah Islam Irak Syam"

IRAK (voa-islam.com) – Selasa (09/04/13) dalm forum jihad Ansharul Mujahidin, Sebuah akun yang bernama Abu Abdillah Al-Janubi mengunggah ceramah Amirul Mukminin Abu Bakar Al-Husaini Al-Qurasyi Al-Baghdadi dengan judul “Deklarasi Daulah Islamiyyah di Irak dan Syam”.

Dalam ceramah yang berdurasi 21:30 menit itu, Syaikh Sayyid Abu Bakr Al-Husaini Al-Baghdadi bercerita tentang awal perjuangan mujahidin di Irak. Mereka berkelompok-kelompok hingga datang Syaikh Abu Mush’ab Az-Zarqowi yang mencoba menyatukan mereka di bawah nama jama’ah Tauhid wal Jihad.

Kemudian nama itu berubah menjadi Tanzim Al-Qaidah di negri dua sungai etelah beliau membai’at Al-Qaidah yaitu Syaikh Usamah bin Ladin taqabbalahullah.

“Kemudian Syaikh Abu Mush’ab Az-Zarqawi mengulurkan tangannya kepada jama’ah-jama’ah yang berada di medan jihad yang berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jama’ah. Beliau memberikan syarat kepada mereka untuk bersatu tidak meninggalkan senjata bagaimanapun tekanan pemerintah thoghut sampai Allah menentukan di antara kami, menang atau syahid” kenang pimpinan jihad yang bernasab Ahlul Bait.

Lalu, beliau menyeru kepada pemimpin-pemimpin gerakan perlawanan untuk bersatu. Maka mereka pun bersatu dengan nama baru Majlis Syuro Mujahidin dan Al-Qaidah pun melebur dalam nama itu.

Setelah Syaikh Abu Mush’ab Az-Zarqowi syahid (insya Allah), perjuangan dilanjutkan oleh Syaikh Abu Umar Al-Husaini Al-baghdadi dan Abu Hamzah Al-Muhajir Asy-Syami -semoga Allah menerima mereka berdua- yang kemudian memproklamirkan Daulah Islam Irak.

..... Dan tidak lain Jabhah An-Nushrah itu adalah perpanjangan tangan dari Daulah Islam Irak. Dan dia adalah bagian kecil dari Daulah Islam Irak. Mereka menderita apa yang kami derita. Maka dari itu kami umumkan, seraya bertawakkal kepada Allah, PENGHAPUSAN NAMA DAULAH ISLAM IRAK DAN JABHAH AN-NUSHRAH , KEMUDIA BERKUMPUL DALAM SATU NAMA YAITU DAULAH ISLAMIYYAH DI IRAK DAN SYAM” proklamir Syaikh Abu Bakr Al-Husaini....

Proyek Jihad di Negri Syam

“Karena sesungguhya rambu-rambu yang telah diletakkan oleh Syaikh Abu Mush’ab, kini terus dilalui oleh orang-orang sesudahnya. Kami pun atas izin Allah berjalan di atas jejaknya” ungkap Sayyid Abu Bakr, Amir Daulah Islam Irak.

Beliau juga menjelaskan bahwa para komandan jihad telah merancang jalan yang akan dilalui para mujahidin setelahnya. Di Irak mereka membangun Daulah Islam Irak, sedangkan di Syam mereka membentuk sel-sel kecil yang membatasi aktivitasnya pada i’dad yang memonitori perkembangan selanjutnya.

“Maka, ketika kondisi di Syam (Suriah) telah mencapai puncak berupa penumpahan darah dan penodaan kehormataan muslimah serta penduduk dunia yang terlambat menolong mereka. Maka tidak ada pilihan lain bagi kami melainkan cinta untuk menolong mereka. Maka kami pun menugaskan Al-Jaulani (Abu Fatih Al-Jaulani, Amir Jabhah An-Nushrah.red), dia adalah salah satu prajurit Daulah Islam Irak. Dan dia bersama sekelompok putera-putera  kami. Kami kirim mereka untuk menemui sel kami di Syam. Kami berikan mereka skema dan juga proker. Kami berikan pula mereka bantuan prajurit-prajurit yang cinta medan juang, dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Maka mereka berbaur dengan rakyat Suriah. Dan tidak lain Jabhah An-Nushrah itu adalah perpanjangan tangan dari Daulah Islam Irak. Dan dia adalah bagian kecil dari Daulah Islam Irak. Mereka menderita apa yang kami derita. Maka dari itu kami umumkan, seraya bertawakkal kepada Allah, PENGHAPUSAN NAMA DAULAH ISLAM IRAK DAN JABHAH AN-NUSHRAH , KEMUDIA BERKUMPUL DALAM SATU NAMA YAITU DAULAH ISLAMIYYAH DI IRAK DAN SYAM” proklamir Syaikh Abu Bakr Al-Husaini.[usamah/ansar] 

Share this post..

latestnews

View Full Version