View Full Version

Amin Rais Menjadi Mata-Hati Rakyat dan Bangsa Indonesia?
Saat rezim Soeharto masih kokoh cengkeraman kekuasaannya, Amin Rais sudah menyuarakan agar Soeharto 'lengser'. Amin Rais terus menyuarakan perlawanan terhadap rezim Soeharto. Sampai gerakan Amin